Data ostaniej modyfikacji:
2015-08-31
Ilość wejść na stronę:
644528Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie 15 grudnia 2005 r. na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Do jej zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

AKTUALNOŚCI

Opinia KRZaSP dotyczaca kształcenia nauczycieli - projekt rozporzadzenia MEN

2015-08-31

 

W związku  z opublikowaniem przez  Ministerstwo  Edukacji Narodowej  projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dn. 5. sierpnia 2015 r., jego uzasadnienia i oceny skutków regulacji (OSR) i poddaniu tych dokumentów konsultacjom społecznym, przedstawiam poniżej stanowisko Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w sprawie wymienionego projektu.

.......

 

Więcej ...

III Kongres Polskiej Edukacji 29-30.08.2015 r.

2015-07-21

Rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych spotkają się 29 i 30 sierpnia br. na III Kongresie Polskiej Edukacji. Będą wspólnie szukać formuły na lepszą i bardziej skuteczną edukację. Program Kongresu zostanie wypracowany w oparciu o efekty dyskusji społecznej na ogólnodostępnym portalu Nasza Edukacja.

 

Kongres jest organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych.

 

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Przewidujemy około 1100 uczestników. Ramowy program i szczegółowe informacje będą dostępne w lipcu br.

 

 

Więcej ...

Konferencja - Praktyki studenckie w administracji rządowej w 2015 roku 14.05.2015

2015-05-15

 

W dniu  14 maja 2015 odbyła się Konferencja zorganizowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pt: Praktyki studenckie w administracji rządowej w 2015 roku.

 

Przewodniczący KRZaSP , prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński  przedstawil  stanowisko KRZaSP w wystąpieniu pt :  Dwugłos przedstawicieli Konferencji Rektorów : Czego oczekują uczelnie po praktykach w administracji państwowej?

 

Konferencja 14.05.2015 Program.pdf

 

  

Więcej ...