Data ostaniej modyfikacji:
2015-04-08
Ilość wejść na stronę:
599041Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie 15 grudnia 2005 r. na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Do jej zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

AKTUALNOŚCI

Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego 12.05.2015 r. Kraków

2015-04-08

Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego 12.05.2015 r. Kraków

 12 maja 2015 roku w Krakowie odbędzie się kolejna edycja konferencji „Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego", której tematyką będzie wsparcie działań dydaktycznych,  doskonalenie form komunikacji, przepływ informacji. Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

Więcej ...

Komunikat prasowy Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

2015-04-08

 

Obecnie w Polsce studiuje 46 101 studentów zagranicznych ze 158 krajów, czyli o ponad 10 tysięcy więcej niż w roku poprzednim (wzrost o ponad 28%). Tak dużego wzrostu ich liczby polskie uczelnie jeszcze nie doświadczyły. Stanowią oni w tej chwili 3,1% ogółu studentów w naszym kraju (siedem lat temu było to zaledwie 0,6%, rok temu 2,3%).

Więcej ...

Wielkanoc 2015

2015-03-31

Spokojnych,  radosnych  Świąt Wielkanocnych , pełnych  miłości i  zdrowia całej  społeczności  akademickiej  życzy

 

Przewodniczący  KRZaSP  

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Więcej ...