Data ostaniej modyfikacji:
2016-02-09
Ilość wejść na stronę:
704471Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie 15 grudnia 2005 r. na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Do jej zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

AKTUALNOŚCI

Spotkanie Prezydium KRZaSP z V-ce Premierem, Ministrem MNiSW dr J. Gowinem , Warszawa 22.01.2016 r.

2016-02-09

W dniu 22  stycznia  2016 r.   w Warszawie V-ce Premier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr Jarosław Gowin spotkał się z  Prezydium Konferencji w składzie:

Przewodniczący   KRZaSP prof. Waldemar Tłokiński, oraz   dr Julian Bystrzanowski,  dr Jacek Dembiński, dr Michał Gołoś, dr Krzysztof Kannenberg, prof. dr hab. Witold Kłaczewski, dr Barbara Kochańska, doc. dr Janusz Kowalski, prof. dr hab. Teresa Martyniuk,  prof.  dr  hab. Marcin Krawczyński,  dr  Bartosz  Wiśniewski, mgr Joanna Odyniec -Szołoch.

 

W czasie spotkania  przedstawiono aktualne problemy niepublicznych uczelni zawodowych zrzeszonych w KRZaP. Omówiono tematywspółpracy dotyczącej zmian legislacyjnych funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wyższego  szkolnictwa niepublicznego.  

 

 

Więcej ...

10-lecie KRZaSP

2016-02-05

 

Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy oraz Założyciele,

 

 

w tym roku mija 10 lat od powstania Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich umocowanej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, której kolejna nowelizacja przyznała osobowość prawną. W ścisłej współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rektorów Polskich jak również z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną służyliśmy kolejnym Władzom Ministerialnym w inicjowaniu i opiniowaniu działań dotyczących funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego. Czas 10 lat zdominowały prace nad propozycjami strategii szkolnictwa wyższego, gdzie znalazły się ważne zapisy dotyczące naszego sektora, w szczególności spraw zmian organizacyjnych i finansowych. W tym czasie wyraziście dały o sobie znać skutki kryzysu demograficznego, zmuszającego wiele z naszych uczelni do restrukturyzacji, konsolidacji a nawet likwidacji.

 

Stan ten spowodował konieczność wzmocnienia siły korporacyjnej i podjęcia działań zespołowych wspomagających indywidualne postępowania w zakresie rozwoju, na drodze adaptacyjnej do niekorzystnych zjawisk demograficznych,                W okresie 10 lat zmienił się skład osobowy Konferencji, część uczelni zaprzestała współpracy,  jednak pozostałe uczelnie widząc konieczność wspierania ciała mogącego reprezentować ich środowisko akademickie, zacieśniły więzi w ramach Konferencji  uczestnicząc w jej pracach (por. tematyka Zgromadzeń Plenarnych). Nowe projekty Ministerstwa, wizja nowego prawa o szkolnictwie wyższym, w sposób szczególny ukazują wagę konsolidacji naszych głosów w trosce o wspólne dobro, o los zawodowego szkolnictwa niepublicznego.

 

                W tym roku kolejne wiosenne Zgromadzenie Plenarne (22-24 kwiecień 2016 r., Wągrowiec) połączone zostało z obchodami 10-lecia Konferencji. Udział w uroczystościach potwierdziły Władze wysokiego szczebla instytucji współpracujących z KRZaSP jak również szczególni goście (z kraju i z zagranicy) z referatami plenarnymi. Będzie okazja do pogłębienia wiedzy na temat sytuacji i perspektyw polskiego zawodowego szkolnictwa niepublicznego, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

 

                W imieniu Prezydium Konferencji i własnym proszę o przyjęcie zaproszenia do czynnego udziału w obchodach 10-lecia Ich Magnificencje Rektorów i Założycieli, bez względu na aktualne członkostwo w Konferencji. Są to obchody Konferencji, w której działalność w różnych okresach wspomnianego 10-lecia zaznaczyły wszystkie uczelnie zawodowe.

 

                Organizatorzy Zgromadzenia (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium) zwracają  się do Państwa z prośbą o potwierdzenie chęci udziału, a następnie po potwierdzeniu wyślą szczegółowe dane organizacyjne i program. Adres  mailowy  organizatorów : natalia.kempiak@milenium.edu.pl - Asystentka Rektora GSW Milenium)

 

                Jeszcze raz najserdeczniej zapraszam i do zobaczenia w Wągrowcu -

 

                Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP

 

Więcej ...

Spotkanie KRZaSP z V-ce Premierem, Ministrem MNiSW dr. J. Gowinem. Warszawa, 17.12.2015 r.

2015-12-18

 
 
DSC_05212.jpg
W dniu 17 grudnia  w Warszawie V-ce Premier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dr Jarosław Gowin spotkał się z delegacją Prezydium Konferencji w składzie: 
prof. Waldemar Tłokiński, prof. Teresa Martyniuk, prof. Marcin Krawczyński. 
W czasie spotkania omówiono program wizyty pełnego składu Prezydium Konferencji, 
co ma nastąpić w styczniu 2016 roku, jak również w skrócie przedstawiono aktualne
 problemy niepublicznego sektora uczelni zawodowych.
 

Więcej ...