Data ostaniej modyfikacji:
2014-12-12
Ilość wejść na stronę:
559303Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie 15 grudnia 2005 r. na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Do jej zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

AKTUALNOŚCI

Zyczenia 2014 / 2015

2014-12-12

Magnificencje, Szanowne Koleżanki , Szanowni Koledzy Rektorzy,

Członkowie Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,

 

IMG_0021.JPG

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2015 Roku mam przyjemność złożyć w imieniu Prezydium Konferencji  Rektorów  Zawodowych Szkół Polskich  i  własnym   najszczersze  życzenia zdrowia,  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów  na  niwie  naukowej.  

 

 

Przesyłam  życzenia  radości,  dużo spokoju, wiary w przyszłość i dobrej  dalszej   współpracy  tak ważnej   w czasach  niekończących  się   zmian prawnych  oraz   kryzysu   demograficznego.  

Z dobrymi myślami 

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Przewodniczący  KRZaSP

Więcej ...

! Deklaracja KRZaSP

2014-11-10

 

Magnificencje, Koleżanki i Koledzy Rektorzy,

P.T. Założyciele Uczelni Niepublicznych

 

uczestnicy XVII-go Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w Zielonce k. Warszawy upoważnili Przewodniczącego do działań porządkujących skład osobowy Konferencji, w konsekwencji realnej możliwości koniecznych, aktualizujących zmian w statucie Konferencji, realizacji wymagalności składek członkowskich  oraz przyjęcia aktywnej formuły działalności........

List   Pana Przewodniczacego  KRZaSP w zalaczniku

 

Deklaracja uczestnictwa w KRZaSP 2014 r..doc

Więcej ...

Książka

2014-11-10

 

Zapraszamy do zapoznania się z interesującą książką p. Piotra Bieleckiego z SGH nt.Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudzić wykładowców i studentów? Difin, Warszawa 2014.
Pełna informacja o książce, która może służyc inspiracją:

http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/studencka-informacja-zwrotna-w-zarzadzaniu-jakoscia-studiow-jak-obudzic-wykladowcow-i-studentow/2245

 


 

Z vidematem p. Przewodniczącego - Joanna Szołoch, Biuro Konferencji.

Więcej ...