Data ostaniej modyfikacji:
2015-02-20
Ilość wejść na stronę:
580360Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie 15 grudnia 2005 r. na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Do jej zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

AKTUALNOŚCI

Projekt PKA-KRASP prosba o udzial w badaniu

2015-02-20

Szanowni Państwo Rektorzy

 Zwracamy się  o wzięcie udziału w tym istotnym dla właściwego ukształtowania systemu akredytacji w Polsce badaniu i wypełnienie dostępnego pod adresem www.eiqas.com/survey kwestionariusza, jeśli to możliwe - do 28 lutego br.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom polskich uczelni związanym ze wsparciem  rozwoju wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia Polska Komisja Akredytacyjna wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz partnerami zagranicznymi z Portugali, Słowenii i Bułgarii podjęły decyzję o realizacji projektu  EIQAS - Enhancing Internal Quality Assurance Systems. Projekt realizowany jest ze środków Erasmus Plus w ramach Partnerstwa Strategicznego w latach 2014-2016.

Więcej ...

V edycja Uczelnia Liderow 2015

2015-02-20

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie przypomina, iż trwa nabór wniosków w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów". Termin przyjmowania zgłoszeń w tegorocznej edycji upływa 13 marca 2015 roku. Gala finałowa Programu odbędzie się w czerwcu 2015 roku w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowe informacje na temat naszego konkursu dostępne są na stronie www.fundacja-edukacja.org.pl.

Więcej ...

! XVIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 12-13 marzec 2015 r.

2015-02-10

 

 

Magnificencje Rektorzy, Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

zgodnie z ustaleniami poprzedniego Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP obecne wiosenne ZG musimy odbyć wcześniej z uwagi na konieczność wysłania zmienionego Statutu Konferencji do Ministerstwa. Nasze kolejne spotkanie odbędzie się więc w dniach 12-13 marca (czwartek - piątek), jak dotychczas w Zielonce. W programie zapoznanie się z obecnym (aktualnym) składem członkowskim Konferencji, dyskusja i uchwała w sprawie przyjęcia znowelizowanego (uaktualnionego) Statutu KRZaSP, dyskusja na temat obchodów 25- lecia wyższego szkolnictwa niepublicznego (w roku 2016), sprawy bieżące. Będzie okazja do spotkania z Władzami PKA, Rady Głównej, Ministerstwa. Z uwagi na ważność ujętych w programie spraw w imieniu Prezydium Konferencji i własnym gorąco proszę o niezawodne przybycie i czynny udział w Zgromadzeniu.

Korzystając z okazji pragnąłbym, w imieniu naszego sektora polskiego szkolnictwa wyższego, wyrazić serdeczne podziękowanie za odpowiedzialność za losy Konferencji oraz terminowe złożenie deklaracji kontynuacji w niej uczestnictwa. Wprawdzie termin nadsyłania deklaracji upłynął z końcem minionego roku kalendarzowego, jednakże w dalszym ciągu czekamy na kolejne zgłoszenia, co będzie można uczynić przyjeżdżając na obrady do Zielonki. Adres miejsca Zgromadzenia znajduje się na naszej stronie internetowej.

Gorąco proszę o jak najszybszą rezerwację miejsc w hotelu i wysłanie zgłoszenia uczestnictwa.

Z serdecznymi koleżeńskimi pozdrowieniami - Prof. Waldemar Tłokiński

                                                                             Przewodniczący KRZaSP

 

Gdańsk, 10 lutego 2015 r.

 

 

 XVIII Zgromadzenie Plenarne  odbędzie  się  w dniach  12-13 marca 2015  r. w Zielonce k/ Warszawy -  Hotel Trylogia. 

Więcej ...